Põhitõed ja kasutusvaldkonnad

Paralleelsõiduseadme valimisel tuleks paika panna mõned faktorid.

1. Milliseid töid teostatakse?

2. Kui suurt täpsust tarvis on?

3. Kas kasutatakse ISOBUS-i?

4. Kas kasutatakse sektsioonikontrolli ja/või muutuva kulunormiga töötamist?

5. Kas vajatakse rooliseadet?

6. Kuidas seadet tulevikus täiendada?

Milliseid töid teostatakse ja kui suurt täpsust tarvis on?

Alustada võikski sellest, et välja mõelda, millistel töödel seadet vaja läheb. Sellest otseselt sõltub ka vajalik täpsus.

Põllumajanduses mõõdetakse GNSS singaali täpsusi 15 minutiliste intervallidega. EGNOS 25cm tähendab seda, et 95% ajast on täpsuseks 25cm. Samas 85% ajast on täpsuseks 20cm.

20-25cm (EGNOS) sobib kaardistamiseks, mullaharimistöödeks ja algtaseme pritsimiseks ning väetamiseks.

10-15cm (RangePoint RTX) täpsusega on sobilik juba edukalt mullaproove märkida. Saab ka vilja külvamisel kasutada. Hea tulemuse annab pritsimisel ja väetamisel. Täpsemaks muutub ka sektsioonikontrolliga töötamine.

2,5cm (RTK) täpsus on kõikides töödes väga hea. Siia võibki juurde lisada, et ilma rooliseadmeta ei ole RTK parandussignaalil erilist mõtet. Inimese käsi ikka eksib ja suure masinaga kitsal joonel sõites, samal ajal erinevaid traktori nuppe vajutades, on suhteliselt keeruline täpset tulemust saavutada. Seal tulebki appi rooliseade.

Milliseid lisafunktsioone vaja on?

Kas kasutate ISOBUS agregaate, sektsioonikontrolli või koguni muutuva kulunormiga töötamist? Mõned seadmed on saadaval nii GNSS signaali kui ka ISOBUS toega (nt Mülleri displeid, Trimble’i GFX-750 ja TMX-2050).

Parema nähtavuse saavutamiseks on võimalik juurde lisada kaameraid, kasutusmugavuse tõstmiseks joystick või näiteks väline juhtliini indikaator.

Kas vajatakse rooliseadet?

Rooliseade teeb põllul töötamise tunduvalt mugavamaks. Väsimus ei tule nii kiiresti peale, operaatorist tingitud vigade arv väheneb ja operaator saab täpsemalt jälgida taimestiku olukorda põllul.

Kui rooliseade on vajalik, siis tuleb vaadata, millist tarvis on. Lihtsamad lahendused (nt Trimble EZ-Steer) toimivad lihtsamates oludes, kus maastik ei ole väga raske. Raskemad olud tahavad täiuslikumaid lahendusi (nt Trimble EZ-Pilot). Tippmudeliks on hüdrauliline juhtimine (nt Trimble Autopilot), mis võimaldab absoluutset täpsust ja kasutusmugavust.

Kuidas seadet tulevikus täiendada?

Oluline on mõelda sellele, kuidas saab soetatud komplekti tulevikus täiendada. Kui praegu ei ole muutuva kulunormiga töötamine oluline, aga tulevikus võib see muutuda, siis on oluline, et soetataval seadmel oleks võimalus see funktsioon hiljem lisada. Sama kehtib ka näiteks rooliseadme ja ISOBUS-i kohta.

Kui nendele asjadele on vastus leitud, siis peaks õige seadme valimine juba lihtsalt minema.